Verifikace SUED a.s.

audit, daně, účetnictví

O společnosti

Auditorská společnost Verifikace SUED a.s. vznikla v roce 2017. Svojí činností plynule navázala na práci auditora, který vykonával auditorskou praxi jako fyzická osoba od roku 2012. Provádíme audity obchodních korporací všech velikostí, jak podnikatelských, tak neziskových subjektů. Ověřujeme též finanční vypořádání dotačních programů a provádíme ověřování jiných skutečností, které mají spojitost s účetnictvím (ověření existence pohledávky, ověření zahajovacích rozvah, atd.).

Řídíme se závaznou metodikou Komory auditorů České republiky a k samotné realizaci auditu používáme specializovaný auditorský software.

Společnost je zapsaná jako auditorská společnost v seznamu auditorů u Komory auditorů České republiky, oprávnění č. 571.

Služby

1. Statutární audit

Audit provádíme pro společnosti, které mají povinnost auditu, ale i pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva, s výrokem předepsaným zákonem, a dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

2. Průběžný audit

Audit provedený dle požadavků klienta v průběhu roku, popřípadě i vícekrát. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření.

3. Detailní audit

Jako mimořádná činnost směřující k ověření detailních položek účetnictví, zpravidla nad určitou minimální výší (všechny fakturované náklady nad 1 milon Kč). Výstupem je zpráva o zjištění při kontrole účtování specifikovaných položek.

4. Test kontrolního systému

Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

5. Nestatutární audit

Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficiální ověření účetních výkazů a auditorských výrok. Výstupem je dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní uzávěrky.

6. Stanovisko auditora

Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané partie účetnictví pro speciální potřeby (např. pro přípravu jednání o prodeji podniku nebo jeho části). Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané věci.

Kontakty

Sídlo společnosti:

Verifikace SUED a.s.

Sukova třída 1556

530 02 Pardubice

IČO: 27528022, DIČ: CZ27528022

id datové schránky: aredsx7

Telefon sekretariát:

608 195 343

Kontaktní osoba:

Ing. Ivana Hubáčková

E-mail: hubackova@verifikace-audit.cz

Telefon: 739 427 195